MH – rasprofil

Kod12345
1a
Kontakt-hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. 3,6Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b
Kontakt-samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta momentFöljer med motvilligt.Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 3,3Följer med, men är inte engagerad i testledaren. 3,3Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
kontakt-hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.Accepterar hantering. 3,2Accepterar, svarar med kontaktbeteende.Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
Lek 1-leklust
Leker inte.Leker inte, men visar intresse.Startar långsamt, blir aktiv, leker. 3Startar snabbt, leker aktivt.Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b
Lek 1-gripand
Griper inte.Griper inte, nosar bara på föremålet. 2,6Griper tveksamt eller med framtänderna.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c
lek 1-grip/drag
Griper inte. 1,8Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggarGriper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.