Årsmöte 2019

Härmed kallas SLBK’s medlemmar till årsmöte (OBS! info om medlemsmöte nedan bilden)
2019-03-23       Kl: 13.30

Plats: Säbydalsvägen 7
573 93 Tranås

Klubben bjuder på fika!

Motioner ska vara klubben tillhanda, brevledes, 5 veckor för årsmötesdagen. Poststämpel gäller.
Kom ihåg att skriva under din skrivelse!

Motioner skickas till:
Kristina Truedsson
Lockarp Kyrkoväg 44
238 41 Oxie

________________________________________________________________
Före årsmötet hålls ett medlemsmöte kl: 11.00
Dagordning kommer närmare mötet.
Klubben bjuder på fika.
Lunch finns att köpa före årsmötet, mer info kommer.
Lunch beställs via sekreterare.slbk@gmail.com